КУЛОН

КУЛОН "ПАВЛИН" МАЛЫЙ КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH вставки Swarovski

КУЛОН ПАВЛИН КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

КУЛОН ПАВЛИН КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

Кулон Павлин коллекция PARI&SHAH

Кулон Павлин коллекция PARI&SHAH

КУЛОН ПАВЛИН КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

КУЛОН ПАВЛИН КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

ПОДВЕСКА «БУТТА» КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

ПОДВЕСКА «БУТТА» КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

ПОДВЕСКА «БУТТА» КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

ПОДВЕСКА «БУТТА» КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

ПОДВЕСКА «БУТТА» КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

ПОДВЕСКА «БУТТА» КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

Подвеска «Бутта» коллекция PARI&SHAH

Подвеска «Бутта» коллекция PARI&SHAH

ПОДВЕСКА «БУТТА» КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

ПОДВЕСКА «БУТТА» КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

Серьги коллекция PARI&SHAH

Серьги коллекция PARI&SHAH

Кольцо КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

Кольцо КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

Пусеты КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

Пусеты КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

Кольцо КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH

Кольцо КОЛЛЕКЦИЯ PARI&SHAH